Truster i logistik & inköp

Trusten är ett professionellt nätverk för chefer på ledningsnivå med ansvar för strategisk affärsutveckling inom logistik, inköp, sortiment och supply chain management.

Mötena är inriktade på personlig kompetensutveckling och sparring samt har fokus på detaljhandelns utveckling, avgörande framtidsfrågor och trender med extra fokus på hållbarhet.

bild-6

 

 

 

 

Aktuella case
Trustmöten hålls hos de deltagande företagen och värdskapet cirkulerar där huvudpunkten på agendan är värdföretagets “case”. Agenda skickas ut minst en vecka före mötet efter samråd med samtliga deltagare som själva föreslår relevanta ämnen. Deltagarna erhåller dokumentation inom två arbetsveckor och samtliga möten protokollförs.

Professionell coaching 
Deltagarna som ingår kommer från icke konkurrerande verksamheter. Trusten coachas av Mats Redlund, ordförande och initiativtagare och VD Paul Kleiby på Network Logistics. Möten hålls en gång per kvartal, efter en gemensamt fastställd årsplan. Paul Kleiby har personligen ”Mellan kontakter” med samtliga deltagare inför ett kommande Trustmöte

Vill du delta i Trusten nästa år?
Den första Trusten startade 2008, och den andra våren 2012. Flera av Trustdeltagarna kommer från företag som är medlemmar i SRC Trusterna. Nästa Trust startar i kvartal 1 2015. Fyll i formuläret nedan om du är intresserad. 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

För fullständig information, läs om NetWork Trust Logistics – 2015

Så här tycker våra trustdeltagare

”Jag upplever att trusten ger mig möjlighet till utbyta erfarenheter vid exempelvis förändringsarbete och upphandlingar av transporter och andra tjänster. När man håller i värdskapet för ett trustmöte så kan man på ett effektivt sätt lyfta fram frågeställningar och utmaningar och få flera reflektioner från medlemmar med olika  bakgrund”.
Patrik Bengtsson, Skånska Byggvaror AB

Trusten har gett mig en fantastisk möjlighet att bredda mina kunskaper rörande logistik, vidare har det gett mitt företag en oöverträffad möjlighet att nå ut med vårt budskap och vår filosofi. Genom att nyttja Trustens samlade kompetens har jag fått en fantastisk hjälp i olika operativa och strategiska frågor.
Carl-Henrik Hägg, HallandsHamnar AB

Comments are closed.