Trust

Trusten är ett professionellt nätverk för chefer på ledningsnivå med ansvar för strategisk affärsutveckling inom logistik, inköp och supply chain management.

Mötena är inriktade på personlig kompetensutveckling och sparring samt har fokus på logistisk utveckling, avgörande framtidsfrågor och trender med extra fokus på hållbarhet.

Aktuella case
Trustmöten hålls hos de deltagande företagen och värdskapet cirkulerar där huvudpunkten på agendan är värdföretagets “case”. Genom att värdföretaget bestämmer vilken frågeställning/case som skall tas upp arbetar vi alltid med skarpa verklighetsförankrade case.

Professionell coaching 
Deltagarna som ingår kommer från icke konkurrerande verksamheter. Trusten coachas av Paul Kleiby på Network Logistics. Möten hålls en gång per kvartal, efter en gemensamt fastställd årsplan.

Vill du delta i Trusten nästa år?
Den första Trusten startade 2008 och nu är det drygt 40 deltagare i tre olika grupper. Deltagarna kommer från olika branscher och för logistiken är det oftast frågeställningar som inte är bransch anknutna. Deltagarna kommer från bl.a. detaljhandelsföretag, hamnar, tredjepartslogistiker, industriföretag,

Kontakta Paul så informerar han om upplägget. Nästa möte som är ett gemensamt möte för alla trusterna är den 22 november.

Comments are closed.