Hur skapas ett hållbart och lönsamt logistiksystem?

 

Här följer en kort resumé från de olika talarna på seminariet

Henric Sundin, Volvo Truck Center Sweden

Berättade om ett Off-Peak försök i Stockholm, som handlar om att förlägga leveranser till tider på dygnet då trafiken inte är så hårdbelastad.

En stor butik kan ta emot 400 leveranser på en enda dag, och i Stockholm finns över 10.000 lastbilar. Det säger sig självt att detta måste effektiviseras.

Volvo Lastvagnar har utvecklat en lastbil som går på el i stan och på diesel utanför. En sådan rullar nu på försök i Stockholm sedan juni i år.

Han berättade också om en så kallad ePTO som är en nollemissionskran, och alltså inte drivs av bilens motor. Istället är den driven av LitiumJon-batterier. Det innebär alltså att man slipper ha bilens motor igång när den står still.

Batterierna laddas på sex timmar och klarar två timmars drift.

Fredrik Ohlsson, Volvo Lastvagnar

Globalt förbrukas fossila bränslen idag i en takt av 200 ton/sekund!

Fredrik belyste såväl problematiken kring olika bränslen som effektivisering av bilarnas förbrukning. Han berättade om I-see, ett system som lagrar information i molnet om alla vägar, så att den enskilde chauffören kan ladda ner information om topografi etc för att optimera sin körning.

Han berättade också att Volvo har utvecklat motorprototyper för 7 olika bränslen!

Självklart kan alla dessa inte komma i serieproduktion, och för att industrin ska kunna fungera krävs långsiktiga politiska beslut. Eldrift fungerar ännu inte för lastbilar, pga begränsningen i räckvidd. För bussar fungerar det däremot bättre eftersom de har en annan körcykel.

Hans Lennermo, IKEA Transport & Services

IKEA är en logistikjätte som köper över 200.000 containerfrakter/år för att flytta 31 miljoner kubikmeter varor. I ett företag med utpräglat hållbarhetstänk är detta naturligtvis en stor utmaning. IKEA har utvecklat ”People & Planet Positive”, som är namnet på IKEA Group Sustainability Strategy 2020. Huvudmålet i strategin är att bli resurs- och energioberoende.

Hans berätta om några åtgärder för att nå målen: I Sydeuropa, Japan och USA sker hemleveranser ofta med elbilar och genom att använda engångspallar av papper sparar koncernen in mer än 50.000 containerfrakter/år enbart i tompallfrakter, som tidigare var den största enskilda produktgruppen för frakter.

Målsättningen för CO2-utsläpp att minska med 20% mellan åren 2011 och 2016. Hittills har man minskat med 13%.

Carl Fredrik Bernmar, Coop Sverige

Coop Sverige har satt upp som mål att vara klimatneutrala senast år 2020. För att nå det målet har man vidtagit åtgärder som är minst sagt ovanliga inom detaljhandeln.

Bland annat kör man ett eget tåg tur och retur mellan Helsingborg och Bro. Tåget har 18 vagnar med plats för 36 trailers.

Utöver konsolideringspunkterna i Helsingborg och Bro har man åtta omlastningsterminaler, varav två är multifunktionella.

Coop Sverige ingår också i det internationella samarbetet Starfish.

Henrik Stenberg, LTH avdelningen för förpackningslogistik

Henrik påpekade det anmärkningsvärda att ingen av alla olika miljömärkningar som finns räknar in transporter i sina bedömningar.

Han berättade också om Cabotagestudien, som bland annat visade att ett enda rumänskt företag körde 28.800 tusen tkm i Danmark. Siffrorna har man fått fram med hjälp av en App där olika människor rapporterar in var och när de ser utländska lastbilar. Utifrån dessa iakttagelser kunde man sedan kartlägga faktiska körsträckor.

EUs argument för att tillåta utländska åkare att köra i andra länder är miljö och effektivitet, men reglerna handlar om möjligheten att ta enstaka returfrakter. Enligt Eurostat är den totala siffran för cabotage i Danmark bara 8.600 tusen tkm. Jämfört med studiens resultat finns här alltså en enorm diskrepans.

Karin Schulz, Det Naturliga Steget

Karin förklarade hur organisationer alltid tjänar på att räkna in hållbarhetsaspekten, med lite olika effekter på kort respektive lång sikt. Hon presenterade också tesen: ”Hållbart + Lönsamt = Framgång” och exemplifierade med en lampfabrik. Istället för att sälja lampor, som kanske kasseras efter en tid, hyr de ut ljus. Deras kunder betalar alltså för nyttan i stället för att betala produkter.

Karin avslutade med att puffa för Hållbar Logistik Lab, som kommer att äga rum under våren 2015.

Mikael Halling, Catena Logistikfastigheter

Som avslutning på dagen framhöll Mikael Halling hur väsentligt läget på en logistikfastighet är för hållbarheten. Ett optimalt läge minimerar onödiga transporter, och sparar därmed både tid, pengar och miljö. Framför allt kombiterminaler, som ju är en förutsättning för mulitmodalitet, och Catena har kombiterminaler i Katrineholm, Hallsberg, Nässjö och Karlshamn.

En annan hållbarhetsaspekt är naturligtvis hur man bygger själva byggnaderna. Mikael lyfte fram ett exempel i form av ett fryshus i Göteborg där en stor del av energiförsörjningen kommer från solceller på taket. Just i fallet med fryshus är solceller kanske extra intressant, eftersom man får ut mest energi när den behövs som mest.

 

Comments are closed.