Rådgivning & analys

”Vi lyfter upp befintlig verksamhet till att bli högpresterande”

Vi är bäst på att plocka fram ett förbättrat nuläge – det finns alltid mer att hämta i existerande verksamhet.

Det behövs inte en massa investeringar eller en ny logistikstrategi. Vi hjälper företag att skruva på det befintliga. Anlitar man Network Logistics utlovar vi sänkta kostnader, kortare ledtider och ökad leveranssäkerhet.

Det är en utmaning för alla organisationer att både arbeta med det dagliga arbetet och driva förändringsarbete baserat på de ökade kundkraven. Här kommer Network Logistics in som tar fram ett förbättrat nuläge för hela kedjan från leverantör till kund.

Network tillsätter de experter som krävs för de aktuella förändringarna.

  • Projektet startar med en genomgång med nyckelpersoner och en fysisk genomgång. Network uppfinner inte hjulet igen utan startar där företaget befinner sig.
  • Möjliga förändringar tas fram av mycket erfarna logistiker och experter under ledning av Paul Kleiby. Network har ca 50 experter i teamet.
  • Fakta om nuläget tas fram på en detaljerad nivå för att användas som beräkningsgrund för att ta fram effekterna av förändringar
  • När hela supply chain har analyserats och en optimal plan framtagits så tas KPI.er farm för att kunna följa den dagliga verksamheten

Lagret är en viktig kugge i organisationen och kräver en kontinuerlig förändring. Network Logistics kan optimera lager genom att trimma de 5 processerna, kortade ledtider och bättre  av den fysiska  lagerkapaciteten och bemanningen.

Network Logistics arbetar också med att höja kompetensen inom logistik ute i organisationerna. Kompetensprogrammen skräddarsys, utgår från företagets behov och viktigaste områden. Programmen varierar i längd och kan vara två, tre eller åtta dagar. Network Logistics erbjuder stöd till ledningsgrupper och VD för att öka kunskapen om logistikens möjligheter i organisationens olika delar.

VD Paul Kleiby är en av de mest erfarna logistikerna och leder de olika teamen och tar fram de möjliga förbättringarna.

Analys

Network Logistics har tillgång till ett antal verktyg avseende optimering av de olika delarna i Supply Chain.

Network Logistics har ett samarbete med River Logic, ett amerikanskt IT-bolag med en speciell programvara, Enterprise Optimizer. Programmet syftar att ta fram analytiska lösningar till svåra problemställningar så som bästa vinstmarginal eller optimalt utnyttjande av kapaciteten i organisationen. Lösningarna och det optimala alternativet bygger på indata från processbeskrivningar, marknadsantaganden och finansiella data. Programmet kan göra upp till en miljon beräkningar per dygn och detta öppnar upp stora möjligheter.

Skärmavbild 2014-06-29 kl. 08.39.53

Comments are closed.