Rådgivning & analys

Rådgivning

Det är en utmaning för alla organisationer att arbeta med det dagliga arbetet samtidigt som verksamheten förändras. Här kommer Network Logistics in och kan hjälpa till med allt som förändras inom logistikområdet. Network Logistics tar fram en strategi för logistiken som kan innehålla som exempel: att arbeta med hållbara logistiksystem, använda informationstillgången som finns till att optimera verksamheter, bidra med kompetens inom analys av strukturer i företaget (hur många lager skall finnas) samt optimera samarbete och avtal mellan företaget och inköpta logistiktjänster (3PL).

Lagret är en viktig kugge i organisationen och kräver en kontinuerlig förändring.. Network Logistics kan optimera lager genom att trimma de 5 processerna,, kortade ledtider och bättre  av den fysiska  lagerkapaciteten och bemanningen.

Network Logistics arbetar också med att höja kompetensen inom logistik ute i organisationerna. Kompetensprogrammen skräddarsys, utgår från företagets behov och viktigaste områden. Programmen varierar i längd och kan vara två, tre eller åtta dagar. Network Logistics erbjuder stöd till ledningsgrupper och VD för att öka kunskapen om logistikens möjligheter  i organisationens olika delar.

VD Paul Kleiby är idag Senior advisor för bl.a ett  börsnoterat logistikfastighetsbolag och det största godsjärnvägsföretaget.

Analys

Network Logistics har ett samarbete med River Logic, ett amerikanskt IT-bolag med en speciell programvara, Enterprise Optimizer. Programmet syftar att ta fram analytiska lösningar till svåra problemställningar så som bästa vinstmarginal eller optimalt utnyttjande av kapaciteten i organisationen. Lösningarna och det optimala alternativet bygger på indata från processbeskrivningar, marknadsantaganden och finansiell data. Programmet kan göra upp till en miljon beräkningar i Excel per dygn och öppnar upp stora möjigheter.

Skärmavbild 2014-06-29 kl. 08.39.53

Comments are closed.