Omvärldsanalyser

En utmaning för alla organisationer är att förändra verksamheten samtidigt som man håller på med den dagliga driften. Vad innebär förändringarna i ditt företag? Vi kan ge dig och din organisation en snabb och studie för att ta fram vilka effekter förändringar i omvärlden får på ditt företag.

Network Logistics belyser i en studie effekterna av bland annat:

Nyttja Cloud

IT-systemen förändras i samband med molnet och det finns allt fler programvaror tillgängliga att för att använda detta. Dessa programvaror kallas Software as a Self Service (SAAS). Två exempel på program är WMS eller inköpssystem.

Hållbara logistiksystem

Network Logistics samarbetar här med Det Naturliga Steget och har all kompetens som krävs inom logistik och hållbarhet. Här finns ett helt paket av åtgärder som kan sätta igång arbetet.

Big data

Informationstillgången ökar konstant genom Big Data, som är ett trendigt område just nu. Tillgången till information har accelererat näst intill exponentiellt och det är viktigt att ha kunskap och kompetens för att kunna nyttja informationen till fullo. Här finns många källor till förbättringsmöjligheter både genom att ge kunderna bättre erbjudanden och att optimera den egna verksamheten. Här samarbetar Network Logistics med River Logic, läs mer om det här.

Globalisering

Mycket vikt inom globaliseringen läggs dels vid att företag på ett bättre sätt vill nå ut till marknader och kunder, och dels hur företaget kan få leverantörer att på ett mer effektivt sätt komma till den egna verksamheten. Det är viktigt att kunna se nya korridorer, exempelvis järnvägen till Kina som ersätts av fartyg som kan gå norr om Ryssland då isarna smälter vilket kortar ledtiderna till Asien.

Ny utrustning och effektivare systemstöd

Lagret är ett område som har förbättringspotential i processerna. Förenklat finns fem processer i varje lager, och samtliga måste vara effektiva och följas upp dagligen genom ett bra business intelligent system så att nyckeltal kan tas fram. Nyckeltalen blir underlag till förbättringar.

Outsourcing

Många företag har lagt ut sin logistik till en tredje eller fjärde part, och en återkommande utmaning i detta är att ha ett effektivt samarbete och rätt slags avtal som gynnar alla parter.

 

 

Comments are closed.