Aktuellt

aktuellt_inspirationsdag

Paul Kleiby som talare på Mylocs inspirationsdag

14 november kl 13.00-17.00 medverkar Paul Kleiby under inspirationsdagen som hålls av Myloc. Paul kommer tala om hur man gör för att lyfta en befintlig verksamhet till att bli högpresterande. Dagen hålls på Scandic Triangeln i Malmö.

Läs här för mer information:
http://myloc.se/sv/event-inom-supply-chain-logistik-losningar/

Anmälan till eventet:
https://www.eventbrite.co.uk/e/logistik-forandrade-behov-kraver-nya-losningar-tickets-38112367116

aktuellt_paul

”Vi lyfter upp befintlig verksamhet till att bli högpresterande”

Blir du matt av bara tanken på att dra igång ett Supply chain-projekt? Då kan du andas ut redan nu.

– Det behövs inte en massa investeringar eller en ny logistikstrategi. Vi hjälper företag att skruva på det befintliga. Anlitar man oss utlovar vi sänkta kostnader, kortare ledtider och ökad leveranssäkerhet, säger Paul Kleiby vd på Network Logistics.

Med över 30 års erfarenhet från logistikbranschen är han väl medveten om att marginalerna sällan finns att ägna tid åt utveckling.

– Men konkurrensen hårdnar, inte minst nu med alla e-handelsföretag, och kunden har makten mer än någonsin. Och det är just där vi kommer in. Vi är bäst på att plocka fram ett förbättrat nuläge – det finns alltid mer att hämta i existerande verksamhet. Men man behöver ofta en erfaren blick utifrån. Vår metod är att titta på hela kedjan från A till Ö.

Han har få anställda i bolaget utan sätter samman skräddarsydda team utifrån kundens behov.

– Har kunden produkter som ska skeppas via båt behöver vi kanske ta in en hamnspecialist. Behövs hjälp med mer avancerade beräkningar tar vi in en sådan expert. Våra IT-specialister erbjuder molntjänster så inte heller där behövs det dyra investeringar och tidskrävande implementeringar. Vi jobbar helt enkelt enligt PPR-metoden. Pang på rödbetan, säger Paul Kleiby.

 

aktuellt_trust

 

Vill du delta i Trusten nästa år?

Den första Trusten startade 2008 och nu är det drygt 40 deltagare i tre olika grupper. Deltagarna kommer från olika branscher och för logistiken är det oftast frågeställningar som inte är bransch anknutna. Deltagarna kommer från bl.a. detaljhandelsföretag, hamnar, tredjepartslogistiker, industriföretag,

Kontakta Paul så informerar han om upplägget. Nästa möte som är ett gemensamt möte för alla trusterna är den 22 november.
logganetworklogistics

Möter din logistik kundernas nuvarande och framtida krav?

OMVÄRLDEN STÄLLER KRAV PÅ FÖRNYELSE

Digitalisering driver förändring av de kommersiella kraven och kräver en omställning av det fysiska upplägget som måste vara effektivare, ha korta ledtider och tillföra mer värde. Nya aktörer som startar med enbart e-handel eller liknande arbetssätt utmanar de etablerade företagen. För att möta de nya aktörerna krävs att företagen förändrar sin logistik. Då räcker det inte med att arbeta med förbättringar av det existerande arbetssättet, utan för att lyckas möta de nya kraven krävs radikala förändringar.

Efter flera år av lågkonjunktur har många företag arbetat med att spara, minska personal och investeringar. I princip får företagen endast verksamheten att gå runt, dvs. de levererar på samma sätt som vanligt men inte mer. Verksamheten kännetecknas vanligtvis av följande:

  • Traditionell lagerlayout och metodik, inga investeringar har gjorts på länge.
  • För stort och inaktuellt lager.
  • Sortiments/inköpsproblem pga. bristande kompetens och dåliga inköpssystem.
  • Otillräckligt eller inget fungerande WMS (Warehouse Management System).
  • Bristande uppföljning av verksamheten genom någon form av Business Intelligence.
  • Arbetar inte prediktivt, d.v.s. tar inte fram vad som kommer att hända framåt.
  • Arbetar inte med den information som finns i form av BIG Data-analyser.
  • Löser problem genom att hyra in personal. Har hög genomsnittlig ålder och har en hög genomsnittlig anställningstid på den egna personalen.
  • Traditionell och oflexibel transportlösning.
  • Hållbarhet finns enbart på skrift. Arbetet med en fossilfri distribution finns inte ens i tanken.

Känns någon av ovanstående situationer igen? I så fall är det hög tid att utveckla er logistiklösning! Är din organisation redo att anta utmaningen?

exempel


FEM TIPS FÖR ATT BÖRJA ER LOGISTIKTRANSFORMERING

1 Starta resan med att öka produktiviteten och få kontroll på lagret, gör hemläxan genom att åtgärda problemen under ovanstående punkter. Detta är en nödvändig startpunkt för fortsatt utveckling av lager och logistik.

2 Har ni både E-handel och butiknätverk kräver det betjäning på ett nytt sätt; omnichannel, dvs. att samordna sina två olika lager för e-handel och butikerna till ett. Nu måste även de mindre och medelstora företagen se över och effektivisera sin logistiklösning för att hänga med i förändringen som sker i och med digitaliseringen.

3 Hållbarhet kommer att bli en konkurrensfördel. Påbörja arbetet med att uppnå en fossilfri distribution inte bara på papper.

4 Överväg automatisering när det kan passa, låt plock godset komma till plockaren. Snabbare mer ergonomisk hantering med mindre personal behov.

5 Nya verktyg för logistiken finns tillgängliga. Utnyttja främst molnbaserade system så att det blir standardiserade processer till en låg kostnad och inte att det är IT som ska styra. Lättarbetade styrverktyg för lager och inköp finns tillgängliga till en tiondel av kostnaden mot tidigare.

lager_beskuren

NETWORK LOGISTICS AB – ER PARTNER I OMSTÄLLNINGEN

Låt Network Logistics göra en logistikgenomgång enligt ovan och förbered er organisation på de utmaningar som kommer. Om man har grundstenarna i ordning kommer resten att bli mycket enklare.

Network Logistics har 22 års erfarenhet av att genom att arbeta faktabaserat och ”hands-on” ta fram fungerande lösningar för supply chains till svenska företag. Vår organisation har tillgång till specialister inom modern logistik som ger oss möjligheten att skräddarsy en lösning för att utveckla och förnya just ert företag.

Är er organisation redo att transformera er logistiklösning för att möta kundernas krav? Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just er!

Comments are closed.