Aktuellt

logganetworklogistics

Möter din logistik kundernas nuvarande och framtida krav?

OMVÄRLDEN STÄLLER KRAV PÅ FÖRNYELSE

Digitalisering driver förändring av de kommersiella kraven och kräver en omställning av det fysiska upplägget som måste vara effektivare, ha korta ledtider och tillföra mer värde. Nya aktörer som startar med enbart e-handel eller liknande arbetssätt utmanar de etablerade företagen. För att möta de nya aktörerna krävs att företagen förändrar sin logistik. Då räcker det inte med att arbeta med förbättringar av det existerande arbetssättet, utan för att lyckas möta de nya kraven krävs radikala förändringar.

Efter flera år av lågkonjunktur har många företag arbetat med att spara, minska personal och investeringar. I princip får företagen endast verksamheten att gå runt, dvs. de levererar på samma sätt som vanligt men inte mer. Verksamheten kännetecknas vanligtvis av följande:

  • Traditionell lagerlayout och metodik, inga investeringar har gjorts på länge.
  • För stort och inaktuellt lager.
  • Sortiments/inköpsproblem pga. bristande kompetens och dåliga inköpssystem.
  • Otillräckligt eller inget fungerande WMS (Warehouse Management System).
  • Bristande uppföljning av verksamheten genom någon form av Business Intelligence.
  • Arbetar inte prediktivt, d.v.s. tar inte fram vad som kommer att hända framåt.
  • Arbetar inte med den information som finns i form av BIG Data-analyser.
  • Löser problem genom att hyra in personal. Har hög genomsnittlig ålder och har en hög genomsnittlig anställningstid på den egna personalen.
  • Traditionell och oflexibel transportlösning.
  • Hållbarhet finns enbart på skrift. Arbetet med en fossilfri distribution finns inte ens i tanken.

Känns någon av ovanstående situationer igen? I så fall är det hög tid att utveckla er logistiklösning! Är din organisation redo att anta utmaningen?

exempel


FEM TIPS FÖR ATT BÖRJA ER LOGISTIKTRANSFORMERING

1 Starta resan med att öka produktiviteten och få kontroll på lagret, gör hemläxan genom att åtgärda problemen under ovanstående punkter. Detta är en nödvändig startpunkt för fortsatt utveckling av lager och logistik.

2 Har ni både E-handel och butiknätverk kräver det betjäning på ett nytt sätt; omnichannel, dvs. att samordna sina två olika lager för e-handel och butikerna till ett. Nu måste även de mindre och medelstora företagen se över och effektivisera sin logistiklösning för att hänga med i förändringen som sker i och med digitaliseringen.

3 Hållbarhet kommer att bli en konkurrensfördel. Påbörja arbetet med att uppnå en fossilfri distribution inte bara på papper.

4 Överväg automatisering när det kan passa, låt plock godset komma till plockaren. Snabbare mer ergonomisk hantering med mindre personal behov.

5 Nya verktyg för logistiken finns tillgängliga. Utnyttja främst molnbaserade system så att det blir standardiserade processer till en låg kostnad och inte att det är IT som ska styra. Lättarbetade styrverktyg för lager och inköp finns tillgängliga till en tiondel av kostnaden mot tidigare.

lager_beskuren

NETWORK LOGISTICS AB – ER PARTNER I OMSTÄLLNINGEN

Låt Network Logistics göra en logistikgenomgång enligt ovan och förbered er organisation på de utmaningar som kommer. Om man har grundstenarna i ordning kommer resten att bli mycket enklare.

Network Logistics har 22 års erfarenhet av att genom att arbeta faktabaserat och ”hands-on” ta fram fungerande lösningar för supply chains till svenska företag. Vår organisation har tillgång till specialister inom modern logistik som ger oss möjligheten att skräddarsy en lösning för att utveckla och förnya just ert företag.

Är er organisation redo att transformera er logistiklösning för att möta kundernas krav? Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just er!

Comments are closed.