Logistiktransformering/Lager 2.0

Dilemmat för många företag är att hantera daglig drift och utveckling samtidigt, vi hjälper er med att få upp er logistik till att vara bäst i klassen.

Fas 1: Analys

En genomgång görs för att få överblick av nuläget, exempelvis lagertrim med focus på de 5 lagerprocesserna,, bemanning och hållbarhet. Överblicken ger en bild av exempelvis hur resurser används och hur utrymmen kan utnyttjas på ett bättre sätt. Genomgången analyseras och ger beslutsunderlag och handlingsplan inför fas 2.

Fas 2: Transformering

Genomförande av förändringsprogrammet. Baserat på analysen startas förändringsarbetet av Networks erfarna konsulter. Mätning sker dagligen av de 5 lagerprocesserna och övriga ca 3 nyckeltal.

Fas 3: Drift av nytt läge

Verksamheten följs upp och bemanningen är en nyckel både avseende rätt kompetens och antal. När transformeringen av lagret är genomförd övergår focus till hela försörjningskedjan.

Fas 4: Analys av hela logistikkedjan

Vad kostar hela logistikkedjan. Analys av den totala kostnaden och möjligheter att sänka kostnaden och förbättre servicenivån till kunderna. Ett program tas fram för att minska kostnader, öka servicenivån och minska miljöbelastningen.

Fas 5: Drift av den totala logistiken

Network Logistics implementerar det nya upplägget med de experter/systemstöd som krävs för att uppnå en ökad konkurrenskraft.

Logistiktransformering_beskuren

Comments are closed.