Logistik i butik

Proffsig logistik i butiken är viktig, utmanande och ökar lönsamheten. Komponenter som ett oorganiserat lager, avsaknad av rutiner i beställningsarbetet och en bemanning som inte är optimerad påverkar lönsamheten negativt.

Network Logistics har en väl beprövad metodik som har implementerats i ett tiotal olika butiker. Vi kan hjälpa till med allt från butiksstudier och pilotprojekt till sista steget i genomförandet. Eftersom 70% av den totala logistikkostnaden i detaljhandeln sker i butikskedjan och endast 30% på lager och transport till butik är det viktigt att logistiken i butik fungerar smidigt.

Diagram logistik i butik

Butiksstudierna syftar till att få fram nuläge för butiken, hitta problemområden och notera tid per aktivitet. Vi besöker butiken, genomför intervjuer och genomför aktivitetsmätning och besöksräkning under en vecka. Utifrån underlaget gör vi en inventering av identifierade problem som sammanställs med annan indata. Vi får fram detaljerad information om syfte, tidshorisont och tidsbesparing kring förbättringsåtgärder av olika aktiviteter som kan åtgärdas.

Från analysen kommer nästa steg; genomförandet. Här blir Network Logistics den naturliga samarbetspartnern med lång erfarenhet inom förändringsarbete, spetskompetens inom logistiken i butik och 100 % engagemang i genomförandet. Dessutom är kundens problem väl kända och identifierade. Allt går inte att genomföra samtidigt och därför tas en konkret plan för genomförandet fram, vad som ska prioriteras och när resultat kan väntas.

Logistik i butik flöden

Comments are closed.