Last mile logistics

Sista sträckan i logistikkedjan är väldigt viktig. Network Logistics har kompetens inom citylogistik där transporter effektiviseras och anpassas i största mån för att vara miljövänliga. När produkterna når butikskedjor och köpcentra är det viktigt att tänka på flöden och hur transporttiden kan förkortas inom centrat. Logistiken i butik är det sista steget där mycket av kostnaderna hamnar genom lagring och bemanning.

Citylogistik
Logistik i butik
Köpcentralogistik

Comments are closed.