Köpcentralogistik

Case: Barents center

Barents center är ett köpcenter under uppbyggnad och beräknas stå klart 2016. Network Logistcs genomförde ett simuleringsprojekt för att i huvudsak undersöka om gångytorna är tillräckliga för att hantera flöden av besökare utan att uppfattas som trånga. Målet är att centrat under normala omständigheter ska upplevas som bekvämt och kötider till exempelvis rulltrappor ska vara minimala.

För att analysera gångytorna i centrat användes simulering som verktyg. Besöksantalet, gångvägar, hinder och genomfarter urskildes och gav en utmärkt bild av flöden, köbildningar och väntetider. Resultatet visade vilken rulltrappa och vilka ytor som kommer ha högst belastning, var det kan bildas köer och åtgärder för att minimera dessa. Network Logistics gav rekommendationer om att ha hög kapacitet på vissa rulltrappor, men utifrån simuleringen krävs inga ombyggnationer utan köpcentrat kommer upplevas som relativt välfyllt men bekvämt av besökarna.

Comments are closed.