Hållbara logistiksystem

Arbetet med hållbarhet är lönsamt för din organisation både ur ett samhälleligt och ett affärsmässigt perspektiv. Hittills har mycket hänt gällande energianvändning för transporter. Forskning och utveckling har medfört mindre behov av fossila bränsle och samtidigt sker utveckling av förnyelsebar energi. Ett spännande exempel är tallolja som svenska oljebolag arbetar med och satsar mycket på. Fordonsbolag som Volvo och Scania har också arbetat med hållbarhet genom att förbättra motorer, minska bränsleförbrukning och utveckla eldrivna bilar, bussar och lastbilar.

Network Logistics ligger i framkant när det gäller hållbarhet inom logistik och vi kan utveckla ditt företag mot ett mer hållbart logistiksystem.

Citylogistik är ett annat område som utvecklas inom hållbarhet. Städerna växer konstant och det är viktigt att få ner miljöbelastningen i centrum. Dessvärre har de flesta av satsningarna inte gått så bra eller avslutats eftersom det varit svagt intresse från varumottagare och slutkonsument eller en avsaknad av kunskap i de olika leden.

Mer gods på järnväg är ett sätt att ta ett större steg och föra över gods från de traditionella lastbilstransporterna till intermodala transporter där vägar, vatten och järnvägar nyttjas tillsammans. Hamnarna gör väldigt mycket i att driva utvecklingen mot att använda mer järnväg.

Varje enskilt företag måste göra mer och ta sitt ansvar. Det första steget är att mäta dagens miljöbelastning. Vid en genomgång tas möjligheter fram  hur företaget kan minska miljöbelastningen. Exempel på åtgärder är: minska tomma transporter, planera sina rutter på ett bättre sätt, använda IT-system som verktyg och samverka med andra företag och olika partners. Vi har utvecklat en enkät som visar var företaget står någonstans, och tillsammans med experterna vi samarbetar med kan vi ge en skjuts i rätt riktning åt företaget. Det enklaste sättet att komma igång är att ta kontakt med oss.

 

Comments are closed.