Citylogistik

Sedan ett antal år tillbaka pågår försök av citylogistik i stadskärnor runt om i världen. Försöken grundas i att städerna behöver mer samlade transporter men har försvårats av att butiker som är anslutna till en kedja till stor del inte deltagit.

Dessutom har de traditionella transportbolagen som sköter distributionen haft svårt att samverka. Dessa förutsättningar har hindrat försöken att lyckas när kommunen/staden dragit in stöden och subventionerna.

Citylogistik som ni aldrig sett det

Citylogistiken utvecklas och strävar mot att undvika lastbilstransporter. Istället ska tunnelbanor användas, i Stockholm finns exempelvis lager i anslutning till ändstationerna. Tanken är att utnyttja det befintliga nätet och använda samma teknik som flygtransporter. Alternativ till lastbilar i staden kan vara cykelbud eller eldrivna fordon med släp.

Image citylogistik

Comments are closed.